کارخانه  46060947-021
شرکت   46060938-021
همراه     09126500285


  تهران -- اندیشه به سمت کرج
 سه راه هفت جوی – بلوار دامداران
  بعد از فاما بتن - شرکت ابر راه گلستان
 
شرکت گلبام شرق گیتی طی سال ها کسب تجربه موفق در زمینه طراحی و توسعه عایق های رطوبتی و محصولات قیری صنعتی ضمن تعریف خط مشی و استراتژی مناسب در جهت ارتقاء روز افزون کیفیت محصول و درک صحیح از نیازمندی ها و انتظارات مشتریان آرمان خود را در جهت کسب رضایت مشتریان و دستیابی به استاندارد های جهانی و بین المللی قیر های صنعتی قرار داده است.


تهران -- اندیشه به سمت کرج -- سه راه هفت جوی – بلوار دامداران --  بعد از فاما بتن -- شرکت ابر راه گلستان

کارخانه  46060947-021                    شرکت   46060938-021
                   همراه     09126500285